Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Hestria Administración de Fincas S.L. gevestigd aan de Av. Flamingo, 32, 38632 Palm-Mar in Santa Cruz de Tenerife, NIF B38954517. Voor vragen of contact kan u mailen naar info@hestria.es.

Waar we in de privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf. Zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en u te contacteren voor hetgeen waarvoor u het betreffende contactformulier heeft ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast,dat we u geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Om de door u aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Hestria Administración de Fincas S.L. samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoonconnectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens
Graag wijzen we u op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar dpd@hestria.es.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met uw gegevens? U heeft het recht om een klacht in te dienen via www.aepd.es.
De privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Hestria Administración de Fincas S.L.
Av. Flamingo, 32
38632 Palm-Mar (Arona)
Santa Cruz de Tenerife

(+34) 922 795 613
Vergaderingen en videoconferenties

Vergaderingen en videoconferenties

De huidige omstandigheden duwen ons in de richting van een snellere dan geplande digitalisering en modernisering. Diverse technische toepassingen die nog niet zo lang geleden als onmogelijk werden beschouwd, zijn...

Lees meer
Wet op de mede-eigendom

Wet op de mede-eigendom

Hier vindt u de Engelse vertaling van de "ley de propiedad horizontal", inclusief de laatste aanpassingen van 2019. Dit document zal direct na een wijziging in de wetgeving worden bijgewerkt. Een goede Nederlandse...

Lees meer
 • Hestria werd meer dan 10 jaar geleden onze syndicus en sindsdien heeft onze vereniging zonder twijfel geprofiteerd van hun..

  Stephen Harris
 • Hestria beheert onze vereniging al 10 jaar. Ik heb ze altijd open en betrouwbaar gevonden en als zodanig kan ik Hestria..

  Rita Vandevelde
 • De financiële situatie van de vereniging is aanzienlijk verbeterd sinds Hestria het beheer van onze vereniging heeft..

  Serge Verschueren
 • Begrijpelijke boekhouding, periodieke rapportages over actuele gebeurtenissen in de vereniging en volledige transparantie..

  Eduardo José González Negrin
Stephen Harris Rita Vandevelde Serge Verschueren Eduardo José González Negrin